Rodium

45
Rh
Grupp
9
Period
5
Block
d
Protoner
Elektroner
Neutroner
45
45
58
Generella Egenskaper
Atomnummer
45
Atommassa
102,9055
Masstal
103
Kategori
Övergångsmetaller
Färg
Silver
Radioaktiv
Nej
From the Greek word rhodon, rose
Kristallstruktur
Ytcentrerat kubiskt
Historia
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 16, 1
Elektronkonfiguration
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Fast
Densitet
12,41 g/cm3
Smältpunkt
2237,15 K | 1964 °C | 3567,2 °F
Kokpunkt
3968,15 K | 3695 °C | 6683 °F
Smältvärme
21,7 kJ/mol
Ångbildningsvärme
495 kJ/mol
Specifik värmekapacitet
0,243 J/g·K
Förekomst i jordskorpan
7×10-8%
Förekomst i universum
6×10-8%
Rhodium
Bildkrediter: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
CAS-nummer
7440-16-6
PubChem CID-nummer
23948
Atomära Egenskaper
Atomradie
134 pm
Kovalent radie
142 pm
Elektronegativitet
2,28 (Paulingskalan)
Jonisationspotential
7,4589 eV
Molvolym
8,3 cm3/mol
Värmeledningsförmåga
1,5 W/cm·K
Oxidationstillstånd
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Användningsområden
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
Isotoper
Stabila isotoper
103Rh
Instabila isotoper
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh