Namn
Tecken
Ac
Ac
Atomnummer
89
89
Grupp
Ej tillämplig
Ej tillämplig
Period
7
7
Block
f
f
Förekomst i jordskorpan
Ej tillämplig
Ej tillämplig
Förekomst i universum
Ej tillämplig
Ej tillämplig
Generella Egenskaper
Atommassa
[227]
[227]
Kategori
Aktinider
Aktinider
Färg
Silver
Silver
Radioaktiv
Ja
Ja
Kristallstruktur
Ytcentrerat kubiskt
Ytcentrerat kubiskt
Fysikaliska Egenskaper
Densitet (g/cm3)
10,07
10,07
Aggregationstillstånd
Fast
Fast
Smältpunkt
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
Kokpunkt
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
Smältvärme (kJ/mol)
14
14
Ångbildningsvärme (kJ/mol)
400
400
Specifik värmekapacitet (J/g·K)
0,12
0,12
Atomära Egenskaper
Atomradie
-
-
Kovalent radie
215 pm
215 pm
Elektronegativitet (Paulingskalan)
1,1
1,1
Jonisationspotential (eV)
5,17
5,17
Molvolym (cm3/mol)
22,54
22,54
Värmeledningsförmåga (W/cm·K)
0,12
0,12
Oxidationstillstånd
3
3
Elektronkonfiguration
[Rn] 6d1 7s2
[Rn] 6d1 7s2
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2