Löslighetsdiagram

Fluorid F-
Klorid Cl-
Bromid Br-
Jodid I-
Klorat ClO3-
Hydroxid OH-
Sulfit SO32-
Sulfat SO42-
Karbonat CO32-
Nitrit NO2-
Nitrat NO3-
Fosfat PO43-
Cyanid CN-
Cyanat OCN-
Tiocyanat SCN-
Dikromat Cr2O72-
Oxid O2-
Ammonium NH4+
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
Ej tillgänglig-
LösligS
LösligS
LösligS
Litium Li+
Något lösligSS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
Något lösligSS
LösligS
LösligS
OlösligI
LösligS
Ej tillgänglig-
LösligS
LösligS
Reagerar med vattenR
Natrium Na+
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
Reagerar med vattenR
Kalium K+
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
Reagerar med vattenR
Magnesium Mg2+
Något lösligSS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
OlösligI
LösligS
LösligS
OlösligI
LösligS
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Kalcium Ca2+
OlösligI
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
Något lösligSS
OlösligI
Något lösligSS
OlösligI
LösligS
LösligS
OlösligI
LösligS
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
LösligS
Reagerar med vattenR
Barium Ba2+
Något lösligSS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
OlösligI
OlösligI
OlösligI
LösligS
LösligS
OlösligI
LösligS
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
Reagerar med vattenR
Järn (II) Fe2+
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Järn (III) Fe3+
Något lösligSS
LösligS
LösligS
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
Något lösligSS
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Koppar (II) Cu2+
Något lösligSS
LösligS
LösligS
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
OlösligI
LösligS
OlösligI
Silver Ag+
LösligS
OlösligI
OlösligI
OlösligI
LösligS
Något lösligSS
OlösligI
Något lösligSS
OlösligI
OlösligI
LösligS
OlösligI
OlösligI
OlösligI
Något lösligSS
LösligS
Något lösligSS
Zink Zn2+
Något lösligSS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
OlösligI
OlösligI
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
OlösligI
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Bly (II) Pb2+
Något lösligSS
Något lösligSS
Något lösligSS
OlösligI
LösligS
OlösligI
OlösligI
OlösligI
OlösligI
LösligS
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
Något lösligSS
Ej tillgänglig-
OlösligI
Aluminium Al3+
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
LösligS
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
Ej tillgänglig-
LösligS
OlösligI
S
Löslig
SS
Något löslig
I
Olöslig
-
Ej tillgänglig
R
Reagerar med vatten