Hassium

108
Hs
Grupp
8
Period
7
Block
d
Protoner
Elektroner
Neutroner
108
108
161
Generella Egenskaper
Atomnummer
108
Atommassa
[269]
Masstal
269
Kategori
Övergångsmetaller
Färg
Ej tillämplig
Radioaktiv
Ja
From the Latin word Hassias meaning Hess, the German state
Kristallstruktur
Ej tillämplig
Historia
Hassium was first synthesized in 1984 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of lead-208 with accelerated nuclei of iron-58 to produce 3 atoms of the isotope hassium-265.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Elektronkonfiguration
[Rn] 5f14 6d6 7s2
Hs
More than 100 atoms of hassium have been synthesized to date
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Fast
Densitet
41 g/cm3
Smältpunkt
-
Kokpunkt
-
Smältvärme
Ej tillämplig
Ångbildningsvärme
Ej tillämplig
Specifik värmekapacitet
-
Förekomst i jordskorpan
Ej tillämplig
Förekomst i universum
Ej tillämplig
The
Bildkrediter: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS-nummer
54037-57-9
PubChem CID-nummer
Ej tillämplig
Atomära Egenskaper
Atomradie
-
Kovalent radie
134 pm
Elektronegativitet
-
Jonisationspotential
-
Molvolym
-
Värmeledningsförmåga
-
Oxidationstillstånd
8
Användningsområden
Hassium is used for scientific research purposes only.
Hassium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabila isotoper
-
Instabila isotoper
263Hs, 264Hs, 265Hs, 266Hs, 267Hs, 268Hs, 269Hs, 270Hs, 271Hs, 272Hs, 273Hs, 274Hs, 275Hs, 276Hs, 277Hs