Meitnerium

109
Mt
Grupp
9
Period
7
Block
d
Protoner
Elektroner
Neutroner
109
109
159
Generella Egenskaper
Atomnummer
109
Atommassa
[278]
Masstal
268
Kategori
Övergångsmetaller
Färg
Ej tillämplig
Radioaktiv
Ja
Named after Lise Meitner, the Austrian physicist
Kristallstruktur
Ej tillämplig
Historia
Meitnerium was first synthesized in 1982 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of iron-58 and detected a single atom of the isotope meitnerium-266.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Elektronkonfiguration
[Rn] 5f14 6d7 7s2
Mt
Meitnerium has 7 isotopes whose half-lives are known
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Fast
Densitet
35 g/cm3
Smältpunkt
-
Kokpunkt
-
Smältvärme
Ej tillämplig
Ångbildningsvärme
Ej tillämplig
Specifik värmekapacitet
-
Förekomst i jordskorpan
Ej tillämplig
Förekomst i universum
Ej tillämplig
The
Bildkrediter: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS-nummer
54038-01-6
PubChem CID-nummer
Ej tillämplig
Atomära Egenskaper
Atomradie
-
Kovalent radie
129 pm
Elektronegativitet
-
Jonisationspotential
-
Molvolym
-
Värmeledningsförmåga
-
Oxidationstillstånd
3, 4, 6
Användningsområden
Meitnerium is used for scientific research purposes only.
Meitnerium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabila isotoper
-
Instabila isotoper
265Mt, 266Mt, 267Mt, 268Mt, 269Mt, 270Mt, 271Mt, 272Mt, 273Mt, 274Mt, 275Mt, 276Mt, 277Mt, 278Mt, 279Mt