Bohrium

107
Bh
Grupp
7
Period
7
Block
d
Protoner
Elektroner
Neutroner
107
107
157
Generella Egenskaper
Atomnummer
107
Atommassa
[270]
Masstal
264
Kategori
Övergångsmetaller
Färg
Ej tillämplig
Radioaktiv
Ja
Named after Niels Bohr, the Danish physicist
Kristallstruktur
Ej tillämplig
Historia
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Elektronkonfiguration
[Rn] 5f14 6d5 7s2
Bh
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Fast
Densitet
37 g/cm3
Smältpunkt
-
Kokpunkt
-
Smältvärme
Ej tillämplig
Ångbildningsvärme
Ej tillämplig
Specifik värmekapacitet
-
Förekomst i jordskorpan
Ej tillämplig
Förekomst i universum
Ej tillämplig
The
Bildkrediter: skepticism.org
The element is named after Niels Bohr, a Danish nuclear physicist
CAS-nummer
54037-14-8
PubChem CID-nummer
Ej tillämplig
Atomära Egenskaper
Atomradie
-
Kovalent radie
141 pm
Elektronegativitet
-
Jonisationspotential
-
Molvolym
-
Värmeledningsförmåga
-
Oxidationstillstånd
7
Användningsområden
Bohrium is used for scientific research purposes only.
Bohrium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabila isotoper
-
Instabila isotoper
260Bh, 261Bh, 262Bh, 263Bh, 264Bh, 265Bh, 266Bh, 267Bh, 268Bh, 269Bh, 270Bh, 271Bh, 272Bh, 273Bh, 274Bh, 275Bh