Uran

92
U
Grupp
Ej tillämplig
Period
7
Block
f
Protoner
Elektroner
Neutroner
92
92
146
Generella Egenskaper
Atomnummer
92
Atommassa
238,02891
Masstal
238
Kategori
Aktinider
Färg
Silver
Radioaktiv
Ja
Named after the planet Uranus
Kristallstruktur
Bascentrerat ortorombiskt
Historia
Uranium was discovered in 1789 by the German chemist Martin Heinrich Klaproth.

In 1841, Eugène-Melchior Péligot isolated the first sample of uranium metal by heating uranium tetrachloride with potassium.

Antoine Henri Becquerel discovered radioactivity by using uranium in 1896.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Elektronkonfiguration
[Rn] 5f3 6d1 7s2
U
Uranium-235 was the first isotope that was found to be fissile
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Fast
Densitet
18,95 g/cm3
Smältpunkt
1405,35 K | 1132,2 °C | 2069,96 °F
Kokpunkt
4404,15 K | 4131 °C | 7467,8 °F
Smältvärme
14 kJ/mol
Ångbildningsvärme
420 kJ/mol
Specifik värmekapacitet
0,116 J/g·K
Förekomst i jordskorpan
0,00018%
Förekomst i universum
2×10-8%
A
Bildkrediter: Wikimedia Commons (Zxctypo)
A billet of highly enriched uranium
CAS-nummer
7440-61-1
PubChem CID-nummer
23989
Atomära Egenskaper
Atomradie
156 pm
Kovalent radie
196 pm
Elektronegativitet
1,38 (Paulingskalan)
Jonisationspotential
6,1941 eV
Molvolym
12,59 cm3/mol
Värmeledningsförmåga
0,276 W/cm·K
Oxidationstillstånd
3, 4, 5, 6
Användningsområden
Uranium is used as fuel for nuclear power plants.

Uranium is used as a colorant in uranium glass, producing orange-red to lemon yellow hues.

It was also used for tinting and shading in early photography.

The major application of uranium in the military sector is in high-density penetrators.
Uranium is toxic and highly radioactive
Isotoper
Stabila isotoper
-
Instabila isotoper
215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U