Lawrencium

103
Lr
Grupp
n/a
Period
7
Block
d
Protoner
Elektroner
Neutroner
103
103
159
Generella Egenskaper
Atomnummer
103
Atommassa
[262]
Masstal
262
Kategori
Aktinider
Färg
n/a
Radioaktiv
Ja
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Kristallstruktur
n/a
Historia
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Elektronkonfiguration
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Fast
Densitet
-
Smältpunkt
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Kokpunkt
-
Smältvärme
n/a
Ångbildningsvärme
n/a
Specifik värmekapacitet
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
Bildkrediter: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS Number
22537-19-5
PubChem CID Number
n/a
Atomära Egenskaper
Atomradie
-
Kovalent radie
-
Elektronegativitet
1,3 (Paulingskalan)
Jonisationspotential
4,9 eV
Molvolym
-
Värmeledningsförmåga
0,1 W/cm·K
Oxidationstillstånd
3
Användningsområden
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabila isotoper
-
Instabila isotoper
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr