Mendelevium

101
Md
Grupp
Ej tillämplig
Period
7
Block
f
Protoner
Elektroner
Neutroner
101
101
157
Generella Egenskaper
Atomnummer
101
Atommassa
[258]
Masstal
258
Kategori
Aktinider
Färg
Ej tillämplig
Radioaktiv
Ja
Named after Dmitri Mendeleev, who created the Periodic Table
Kristallstruktur
Ej tillämplig
Historia
Mendelevium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey and Stanley G. Thompson in 1955 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of einsteinium with helium.

Mendelevium was identified by chemical analysis in an ion exchange experiment.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Elektronkonfiguration
[Rn] 5f13 7s2
Md
Mendelevium was the first element to be produced one atom at a time
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Fast
Densitet
-
Smältpunkt
1100 K | 826,85 °C | 1520,33 °F
Kokpunkt
-
Smältvärme
Ej tillämplig
Ångbildningsvärme
Ej tillämplig
Specifik värmekapacitet
-
Förekomst i jordskorpan
Ej tillämplig
Förekomst i universum
Ej tillämplig
The
Bildkrediter: Wikimedia Commons (Serge Lachinov)
The element is named to honor Dmitri Mendeleev, the developer of the periodic table of elements
CAS-nummer
7440-11-1
PubChem CID-nummer
Ej tillämplig
Atomära Egenskaper
Atomradie
-
Kovalent radie
-
Elektronegativitet
1,3 (Paulingskalan)
Jonisationspotential
6,58 eV
Molvolym
-
Värmeledningsförmåga
0,1 W/cm·K
Oxidationstillstånd
2, 3
Användningsområden
Mendelevium is used for scientific research purposes only.
Mendelevium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabila isotoper
-
Instabila isotoper
245Md, 246Md, 247Md, 248Md, 249Md, 250Md, 251Md, 252Md, 253Md, 254Md, 255Md, 256Md, 257Md, 258Md, 259Md, 260Md, 261Md, 262Md