Fermium

100
Fm
Grupp
Ej tillämplig
Period
7
Block
f
Protoner
Elektroner
Neutroner
100
100
157
Generella Egenskaper
Atomnummer
100
Atommassa
[257]
Masstal
257
Kategori
Aktinider
Färg
Ej tillämplig
Radioaktiv
Ja
Named after Nobel laureate Enrico Fermi, one of the pioneers of nuclear physics
Kristallstruktur
Ej tillämplig
Historia
Fermium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear fission of 17 neutrons with uranium-238.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Elektronkonfiguration
[Rn] 5f12 7s2
Fm
Sixteen isotopes of fermium are known to exist
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Fast
Densitet
-
Smältpunkt
1800,15 K | 1527 °C | 2780,6 °F
Kokpunkt
-
Smältvärme
Ej tillämplig
Ångbildningsvärme
Ej tillämplig
Specifik värmekapacitet
-
Förekomst i jordskorpan
Ej tillämplig
Förekomst i universum
Ej tillämplig
Fermium
Bildkrediter: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Fermium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
CAS-nummer
7440-72-4
PubChem CID-nummer
Ej tillämplig
Atomära Egenskaper
Atomradie
-
Kovalent radie
-
Elektronegativitet
1,3 (Paulingskalan)
Jonisationspotential
6,5 eV
Molvolym
29,1 cm3/mol
Värmeledningsförmåga
0,1 W/cm·K
Oxidationstillstånd
2, 3
Användningsområden
Fermium is used for scientific research purposes only.
Fermium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabila isotoper
-
Instabila isotoper
241Fm, 242Fm, 243Fm, 244Fm, 245Fm, 246Fm, 247Fm, 248Fm, 249Fm, 250Fm, 251Fm, 252Fm, 253Fm, 254Fm, 255Fm, 256Fm, 257Fm, 258Fm, 259Fm, 260Fm