Radon

86
Rn
Grupp
18
Period
6
Block
p
Protoner
Elektroner
Neutroner
86
86
136
Generella Egenskaper
Atomnummer
86
Atommassa
[222]
Masstal
222
Kategori
Ädelgaser
Färg
Färglös
Radioaktiv
Ja
The name was derived from radium; called niton at first, from the Latin word nitens meaning shining
Kristallstruktur
Ej tillämplig
Historia
Radon was discovered in 1900 by Friedrich Ernst Dorn in Halle, Germany.

He reported some experiments in which he noticed that radium compounds emanate a radioactive gas.

In 1910, Sir William Ramsay and Robert Whytlaw-Gray isolated radon, determined its density, and determined that it was the heaviest known gas.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 18, 8
Elektronkonfiguration
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Rn
Upon condensation, radon glows because of the intense radiation it produces
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Gasformig
Densitet
0,00973 g/cm3
Smältpunkt
202 K | -71,15 °C | -96,07 °F
Kokpunkt
211,3 K | -61,85 °C | -79,33 °F
Smältvärme
3 kJ/mol
Ångbildningsvärme
17 kJ/mol
Specifik värmekapacitet
0,094 J/g·K
Förekomst i jordskorpan
Ej tillämplig
Förekomst i universum
Ej tillämplig
Illustration
Bildkrediter: Images-of-elements
Illustration of radon
CAS-nummer
10043-92-2
PubChem CID-nummer
24857
Atomära Egenskaper
Atomradie
120 pm
Kovalent radie
150 pm
Elektronegativitet
-
Jonisationspotential
10,7485 eV
Molvolym
50,5 cm3/mol
Värmeledningsförmåga
0,0000364 W/cm·K
Oxidationstillstånd
2, 4, 6
Användningsområden
Radon is used in hydrologic research that studies the interaction between ground water and streams.

Radon has been produced commercially for use in radiation therapy.

Radon has been used in implantable seeds, made of gold or glass, primarily used to treat cancers.
Radon is highly radioactive and a carcinogen
Isotoper
Stabila isotoper
-
Instabila isotoper
195Rn, 196Rn, 197Rn, 198Rn, 199Rn, 200Rn, 201Rn, 202Rn, 203Rn, 204Rn, 205Rn, 206Rn, 207Rn, 208Rn, 209Rn, 210Rn, 211Rn, 212Rn, 213Rn, 214Rn, 215Rn, 216Rn, 217Rn, 218Rn, 219Rn, 220Rn, 221Rn, 222Rn, 223Rn, 224Rn, 225Rn, 226Rn, 227Rn, 228Rn