Lutetium

71
Lu
Grupp
Ej tillämplig
Period
6
Block
d
Protoner
Elektroner
Neutroner
71
71
104
Generella Egenskaper
Atomnummer
71
Atommassa
174,9668
Masstal
175
Kategori
Lantanoider
Färg
Silver
Radioaktiv
Nej
Lutetia is the ancient name for Paris
Kristallstruktur
Enkelt hexagonalt
Historia
French chemist Georges Urbain successfully separated lutetium from ytterbia in 1907 in Paris.

Austrian scientist Carl Auer von Welsbach and American chemist Charles James also succeeded in isolating lutetium independently in the same year.

Pure lutetium metal was first produced in 1953.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 9, 2
Elektronkonfiguration
[Xe] 4f14 5d1 6s2
Lu
Lutetium was the last natural rare earth element to be discovered
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Fast
Densitet
9,84 g/cm3
Smältpunkt
1925,15 K | 1652 °C | 3005,6 °F
Kokpunkt
3675,15 K | 3402 °C | 6155,6 °F
Smältvärme
22 kJ/mol
Ångbildningsvärme
415 kJ/mol
Specifik värmekapacitet
0,154 J/g·K
Förekomst i jordskorpan
0,000056%
Förekomst i universum
1×10-8%
Ultrapure
Bildkrediter: Images-of-elements
Ultrapure piece of lutetium
CAS-nummer
7439-94-3
PubChem CID-nummer
23929
Atomära Egenskaper
Atomradie
174 pm
Kovalent radie
187 pm
Elektronegativitet
1,27 (Paulingskalan)
Jonisationspotential
5,4259 eV
Molvolym
17,78 cm3/mol
Värmeledningsförmåga
0,164 W/cm·K
Oxidationstillstånd
3
Användningsområden
Lutetium oxide is used to make catalysts for cracking hydrocarbons in the petrochemical industry.

Lutetium aluminum garnet has been proposed for use as a lens material in high refractive index immersion lithography.

Lutetium is used as a phosphor in LED light bulbs.
Lutetium is considered to be non toxic
Isotoper
Stabila isotoper
175Lu
Instabila isotoper
150Lu, 151Lu, 152Lu, 153Lu, 154Lu, 155Lu, 156Lu, 157Lu, 158Lu, 159Lu, 160Lu, 161Lu, 162Lu, 163Lu, 164Lu, 165Lu, 166Lu, 167Lu, 168Lu, 169Lu, 170Lu, 171Lu, 172Lu, 173Lu, 174Lu, 176Lu, 177Lu, 178Lu, 179Lu, 180Lu, 181Lu, 182Lu, 183Lu, 184Lu