Krypton

36
Kr
Grupp
18
Period
4
Block
p
Protoner
Elektroner
Neutroner
36
36
48
Generella Egenskaper
Atomnummer
36
Atommassa
83,798
Masstal
84
Kategori
Ädelgaser
Färg
Färglös
Radioaktiv
Nej
From the Greek word kryptos, hidden
Kristallstruktur
Ytcentrerat kubiskt
Historia
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 8
Elektronkonfiguration
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Gasformig
Densitet
0,003733 g/cm3
Smältpunkt
115,79 K | -157,36 °C | -251,25 °F
Kokpunkt
119,93 K | -153,22 °C | -243,8 °F
Smältvärme
1,64 kJ/mol
Ångbildningsvärme
9,02 kJ/mol
Specifik värmekapacitet
0,248 J/g·K
Förekomst i jordskorpan
1,5×10-8%
Förekomst i universum
4×10-6%
Vial
Bildkrediter: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
CAS-nummer
7439-90-9
PubChem CID-nummer
5416
Atomära Egenskaper
Atomradie
88 pm
Kovalent radie
116 pm
Elektronegativitet
3,00 (Paulingskalan)
Jonisationspotential
13,9996 eV
Molvolym
38,9 cm3/mol
Värmeledningsförmåga
0,0000949 W/cm·K
Oxidationstillstånd
2
Användningsområden
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
Isotoper
Stabila isotoper
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
Instabila isotoper
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr