Livermorium

116
Lv
Grupp
16
Period
7
Block
p
Protoner
Elektroner
Neutroner
116
116
175
Generella Egenskaper
Atomnummer
116
Atommassa
[293]
Masstal
291
Kategori
Posttransitionsmetaller
Färg
n/a
Radioaktiv
Ja
Named after the Lawrence Livermore National Laboratory, within the city of Livermore, California
Kristallstruktur
n/a
Historia
Ununhexium (Uuh) was the temporary IUPAC systematic element name.

Livermorium was identified in 2000 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory led by Yuri Oganessian and Ken Moody.
Elektroner per skal
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Elektronkonfiguration
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Lv
Livermorium is historically known as eka-polonium
Fysikaliska Egenskaper
Aggregationstillstånd
Fast
Densitet
-
Smältpunkt
-
Kokpunkt
-
Smältvärme
n/a
Ångbildningsvärme
n/a
Specifik värmekapacitet
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Bildkrediter: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54100-71-9
PubChem CID Number
n/a
Atomära Egenskaper
Atomradie
-
Kovalent radie
175 pm
Elektronegativitet
-
Jonisationspotential
-
Molvolym
-
Värmeledningsförmåga
-
Oxidationstillstånd
2, 4
Användningsområden
Livermorium is used for scientific research purposes only.
Livermorium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabila isotoper
-
Instabila isotoper
289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv, 293Lv